Účetnictví

V účetnictví každé firmy či tzv. osoby OSVČ je nutné především, aby veškeré údaje byly evidovány naprosto přesně dle dokladů, na základě nichž se účtuje. Bez nich by správná účetní neměla zanést žádnou předkontaci. Ať se jedná o ceniny, stav pokladny či náklady a výnosy.
Jedná-li se například o zmíněné ceniny, účtujeme na základě dokladů nejen jejich pořízení, ale i jejich spotřebu. V účetnictví je rovněž povinnost daná účetním zákonem, která nám ukládá nutnost veškeré doklady po stanovenou dobu uchovávat. Bude-li mít finanční úřad dodatečně otázky, snadno je díky uschovaným dokladům zodpovíte.

Inventarizace cenin

Stejně jako u všeho, tak i u cenin, je třeba provádět inventarizaci, tj. porovnání jejich skutečného stavu se stavem dle účetnictví. A pochopitelně, díky tomu, že jejich správu zajišťují jen lidé a ne stoje, dojde čas od času k jejich přebytku či ztrátě.